Antworten - ܦܘܢܝܐ - Funoye

Zurück zu den Fragen
Selina2023-04-11 13:36:37
ܣܠܝܢܐܶܺܰĉ ğ ĥ ŝ ț đ ç
ܟܝ ܛܚ ܙܘ ܗܕ ܓܒ ܐ
ܬܫ ܪܩ ܨܦ ܥܣ ܢܡ ܠ
ܰܳ ܶܺ ܽܬ̣ ܦ̣ܓ̣ ܟ݂̈ ̱݂