Antworten - ܦܘܢܝܐ - Funoye

Zurück zu den Fragen
Armando2023-11-24 20:25:07
Name Armando ܐܰܚܟ݂ܦ̣ܩĉ ğ ĥ ŝ ț đ ç
ܟܝ ܛܚ ܙܘ ܗܕ ܓܒ ܐ
ܬܫ ܪܩ ܨܦ ܥܣ ܢܡ ܠ
ܰܳ ܶܺ ܽܬ̣ ܦ̣ܓ̣ ܟ݂̈ ̱݂