Antworten - ܦܘܢܝܐ - Funoye

Zurück zu den Fragen
klaus2024-01-28 19:25:48
ܠܵܐ ܬܵܐܠܴܐ ܥܵܝܢ ܚܵܝܢܵܐ! ܠܵܐ ܡܲܠܒܵܐ ܚܵܝܢܵܐ! ܠܵܐ ܡܕܲܢܝܗ ܚܵܝܢܵܐ!ĉ ğ ĥ ŝ ț đ ç
ܟܝ ܛܚ ܙܘ ܗܕ ܓܒ ܐ
ܬܫ ܪܩ ܨܦ ܥܣ ܢܡ ܠ
ܰܳ ܶܺ ܽܬ̣ ܦ̣ܓ̣ ܟ݂̈ ̱݂