Antworten - ܦܘܢܝܐ - Funoye

Zurück zu den Fragen
jeschua2024-02-21 14:03:58
was heist icxh bin jeschua
Masen2024-03-07 12:55:02
Aramäisch: ܐܶܢܳܐ ܢܳܐ ܝܶܫܘܥ
Transkription: Eno no yeschu3ĉ ğ ĥ ŝ ț đ ç
ܟܝ ܛܚ ܙܘ ܗܕ ܓܒ ܐ
ܬܫ ܪܩ ܨܦ ܥܣ ܢܡ ܠ
ܰܳ ܶܺ ܽܬ̣ ܦ̣ܓ̣ ܟ݂̈ ̱݂