Antworten - ܦܘܢܝܐ - Funoye

Zurück zu den Fragen
Erika2024-03-02 15:03:55
allezeit
Masen2024-03-07 12:57:56
Aramäisch: ܗܘܠ ܥܳܠܰܡ ܥܘܠܡܝܢ
Transkription: hul 3olam 3ulminĉ ğ ĥ ŝ ț đ ç
ܟܝ ܛܚ ܙܘ ܗܕ ܓܒ ܐ
ܬܫ ܪܩ ܨܦ ܥܣ ܢܡ ܠ
ܰܳ ܶܺ ܽܬ̣ ܦ̣ܓ̣ ܟ݂̈ ̱݂