Antworten - ܦܘܢܝܐ - Funoye

Zurück zu den Fragen
Linda2013-05-10 22:32:59
Was heißt: Ich gehe meinen Weg
Isa2013-05-13 08:39:11
ܐܙܠ ܐܢܐ ܒܐܘܪܚܝ Ozel no burahĉ ğ ĥ ŝ ț đ ç
ܟܝ ܛܚ ܙܘ ܗܕ ܓܒ ܐ
ܬܫ ܪܩ ܨܦ ܥܣ ܢܡ ܠ
ܰܳ ܶܺ ܽܬ̣ ܦ̣ܓ̣ ܟ݂̈ ̱݂