Antworten - ܦܘܢܝܐ - Funoye

Zurück zu den Fragen
Leo2013-05-12 15:25:25
,,in ewiger Liebe"?
Isa2013-05-13 08:36:38
ܒܚܘܒܐ ܐܡܝܢܬܐ Bhubo amintoĉ ğ ĥ ŝ ț đ ç
ܟܝ ܛܚ ܙܘ ܗܕ ܓܒ ܐ
ܬܫ ܪܩ ܨܦ ܥܣ ܢܡ ܠ
ܰܳ ܶܺ ܽܬ̣ ܦ̣ܓ̣ ܟ݂̈ ̱݂