Antworten - ܦܘܢܝܐ - Funoye

Zurück zu den Fragen
dTjdNQKi2024-04-01 13:37:16
-1 OR 2+191-191-1=0+0+0+1 --ĉ ğ ĥ ŝ ț đ ç
ܟܝ ܛܚ ܙܘ ܗܕ ܓܒ ܐ
ܬܫ ܪܩ ܨܦ ܥܣ ܢܡ ܠ
ܰܳ ܶܺ ܽܬ̣ ܦ̣ܓ̣ ܟ݂̈ ̱݂