Antworten - ܦܘܢܝܐ - Funoye

Zurück zu den Fragen
dTjdNQKi2024-04-01 13:39:45
-1" OR 2+902-902-1=0+0+0+1 --ĉ ğ ĥ ŝ ț đ ç
ܟܝ ܛܚ ܙܘ ܗܕ ܓܒ ܐ
ܬܫ ܪܩ ܨܦ ܥܣ ܢܡ ܠ
ܰܳ ܶܺ ܽܬ̣ ܦ̣ܓ̣ ܟ݂̈ ̱݂