Antworten - ܦܘܢܝܐ - Funoye

Zurück zu den Fragen
dTjdNQKi2024-04-01 13:40:11
-1" OR 3*2<(0+5+902-902) --ĉ ğ ĥ ŝ ț đ ç
ܟܝ ܛܚ ܙܘ ܗܕ ܓܒ ܐ
ܬܫ ܪܩ ܨܦ ܥܣ ܢܡ ܠ
ܰܳ ܶܺ ܽܬ̣ ܦ̣ܓ̣ ܟ݂̈ ̱݂