Antworten - ܦܘܢܝܐ - Funoye

Zurück zu den Fragen
Reva2024-04-04 19:43:14
https://telegra.ph/tort-s-chernikoj-02-28 My name is Reva and I am studying Dance and Optometry at Moraduccio Di Valsalva / Italy.



ĉ ğ ĥ ŝ ț đ ç
ܟܝ ܛܚ ܙܘ ܗܕ ܓܒ ܐ
ܬܫ ܪܩ ܨܦ ܥܣ ܢܡ ܠ
ܰܳ ܶܺ ܽܬ̣ ܦ̣ܓ̣ ܟ݂̈ ̱݂