Antworten - ܦܘܢܝܐ - Funoye

Zurück zu den Fragen
Eva2024-04-28 20:46:28
ܐ ܦܘܒ ܠܐ ܗܢܐ ܘܐܒܝܢܐĉ ğ ĥ ŝ ț đ ç
ܟܝ ܛܚ ܙܘ ܗܕ ܓܒ ܐ
ܬܫ ܪܩ ܨܦ ܥܣ ܢܡ ܠ
ܰܳ ܶܺ ܽܬ̣ ܦ̣ܓ̣ ܟ݂̈ ̱݂