Antworten - ܦܘܢܝܐ - Funoye

Zurück zu den Fragen
lxbfYeaa2024-05-02 13:10:14
-1 OR 2+972-972-1=0+0+0+1ĉ ğ ĥ ŝ ț đ ç
ܟܝ ܛܚ ܙܘ ܗܕ ܓܒ ܐ
ܬܫ ܪܩ ܨܦ ܥܣ ܢܡ ܠ
ܰܳ ܶܺ ܽܬ̣ ܦ̣ܓ̣ ܟ݂̈ ̱݂