Antworten - ܦܘܢܝܐ - Funoye

Zurück zu den Fragen
lxbfYeaa2024-05-02 13:10:17
-1 OR 3*2<(0+5+972-972)ĉ ğ ĥ ŝ ț đ ç
ܟܝ ܛܚ ܙܘ ܗܕ ܓܒ ܐ
ܬܫ ܪܩ ܨܦ ܥܣ ܢܡ ܠ
ܰܳ ܶܺ ܽܬ̣ ܦ̣ܓ̣ ܟ݂̈ ̱݂