Antworten - ܦܘܢܝܐ - Funoye

Zurück zu den Fragen
Julia2013-05-15 19:51:37
Schlomo, wie übersetze ich "Liebe besiegt alles" richtig? Taudi...
Isa2013-05-16 22:27:48
ܚܘܒܐ ܢܨܐ ܥܠ ܟܠ ܡܕܡ ĥubo nosĥo ĉal kul medemĉ ğ ĥ ŝ ț đ ç
ܟܝ ܛܚ ܙܘ ܗܕ ܓܒ ܐ
ܬܫ ܪܩ ܨܦ ܥܣ ܢܡ ܠ
ܰܳ ܶܺ ܽܬ̣ ܦ̣ܓ̣ ܟ݂̈ ̱݂