Antworten - ܦܘܢܝܐ - Funoye

Zurück zu den Fragen
achim2013-05-19 13:58:00
ich bin das licht der welt
Isa2013-05-20 14:54:56
ܐܢܐ ܐܢܐ ܒܗܪܐ ܕܒܪܝܬܐ Eno no bahro d brithoĉ ğ ĥ ŝ ț đ ç
ܟܝ ܛܚ ܙܘ ܗܕ ܓܒ ܐ
ܬܫ ܪܩ ܨܦ ܥܣ ܢܡ ܠ
ܰܳ ܶܺ ܽܬ̣ ܦ̣ܓ̣ ܟ݂̈ ̱݂