Antworten - ܦܘܢܝܐ - Funoye

Zurück zu den Fragen
Matej2013-05-20 21:51:22
Was heißt : Nur Gott kann mich richten (Only God Can Judge Me ) ??
Isa2013-05-20 22:06:35
ܠܚܘܕ ܐܠܗܐ ܡܨܐ ܕܢܬܪܨ ܠܝ _ lĥud aloho mŝe dantares liĉ ğ ĥ ŝ ț đ ç
ܟܝ ܛܚ ܙܘ ܗܕ ܓܒ ܐ
ܬܫ ܪܩ ܨܦ ܥܣ ܢܡ ܠ
ܰܳ ܶܺ ܽܬ̣ ܦ̣ܓ̣ ܟ݂̈ ̱݂