Antworten - ܦܘܢܝܐ - Funoye

Zurück zu den Fragen
Sandra2013-06-03 13:26:21
Schweigen
Isa2013-06-03 21:44:48
ܫܬܝܩܘܬܐ Shatikutho
Isa2013-06-03 22:36:37
Als Predikat , Verb : ܫܬܩ shteqĉ ğ ĥ ŝ ț đ ç
ܟܝ ܛܚ ܙܘ ܗܕ ܓܒ ܐ
ܬܫ ܪܩ ܨܦ ܥܣ ܢܡ ܠ
ܰܳ ܶܺ ܽܬ̣ ܦ̣ܓ̣ ܟ݂̈ ̱݂