Antworten - ܦܘܢܝܐ - Funoye

Zurück zu den Fragen
Gabro2013-06-13 11:33:28
Wie Schreibt man: gott ist mit uns immer und überall in aramaisch?
Isa2013-06-13 12:39:20
ܐܠܗܐ ܥܡܢ ܗܘ ܒܟܠ ܙܒܢ ܘܒܟܠ ܕܘܟ Aloho ĉaman hu bkul zban wab kul dukĉ ğ ĥ ŝ ț đ ç
ܟܝ ܛܚ ܙܘ ܗܕ ܓܒ ܐ
ܬܫ ܪܩ ܨܦ ܥܣ ܢܡ ܠ
ܰܳ ܶܺ ܽܬ̣ ܦ̣ܓ̣ ܟ݂̈ ̱݂