Antworten - ܦܘܢܝܐ - Funoye

Zurück zu den Fragen
manuela2013-06-15 22:57:18
ich bin 12 jahre alt
Aram2013-06-16 00:31:05
Ono traĥsar shnaye no - oder - ono traĥsar ishne no
Ich2014-12-17 00:36:32ĉ ğ ĥ ŝ ț đ ç
ܟܝ ܛܚ ܙܘ ܗܕ ܓܒ ܐ
ܬܫ ܪܩ ܨܦ ܥܣ ܢܡ ܠ
ܰܳ ܶܺ ܽܬ̣ ܦ̣ܓ̣ ܟ݂̈ ̱݂