Antworten - ܦܘܢܝܐ - Funoye

Zurück zu den Fragen
Suryoyo12013-07-11 23:08:37
sowieso
Isa2013-07-11 23:18:18
ܐܝܟܢ ܕܗܘ - aykan dhuĉ ğ ĥ ŝ ț đ ç
ܟܝ ܛܚ ܙܘ ܗܕ ܓܒ ܐ
ܬܫ ܪܩ ܨܦ ܥܣ ܢܡ ܠ
ܰܳ ܶܺ ܽܬ̣ ܦ̣ܓ̣ ܟ݂̈ ̱݂