Antworten - ܦܘܢܝܐ - Funoye

Zurück zu den Fragen
Volki2013-07-14 23:18:49
Min ko sejmad
Turoyo2016-01-26 13:26:47
Beschreibung: was machstdu ?
Aramäisch: ܡܽܘܢ ܥܳܒܶܕ݂ ܐܰܢ̱ܬĉ ğ ĥ ŝ ț đ ç
ܟܝ ܛܚ ܙܘ ܗܕ ܓܒ ܐ
ܬܫ ܪܩ ܨܦ ܥܣ ܢܡ ܠ
ܰܳ ܶܺ ܽܬ̣ ܦ̣ܓ̣ ܟ݂̈ ̱݂