Antworten - ܦܘܢܝܐ - Funoye

Zurück zu den Fragen
unbekannt2013-07-14 23:20:34
was heißt das xD help me schnell Min ko sejmad
Maria2013-07-15 12:25:15
= Was machst duĉ ğ ĥ ŝ ț đ ç
ܟܝ ܛܚ ܙܘ ܗܕ ܓܒ ܐ
ܬܫ ܪܩ ܨܦ ܥܣ ܢܡ ܠ
ܰܳ ܶܺ ܽܬ̣ ܦ̣ܓ̣ ܟ݂̈ ̱݂