Antworten - ܦܘܢܝܐ - Funoye

Zurück zu den Fragen
Steven2013-07-18 16:08:51
Was heißt: Bauernhof?
Isa2013-07-19 13:53:25
ܒܝܬ ܐܟܪܐ - beth akore
Josef2013-08-05 17:01:40
ܬܪܝܨܐĉ ğ ĥ ŝ ț đ ç
ܟܝ ܛܚ ܙܘ ܗܕ ܓܒ ܐ
ܬܫ ܪܩ ܨܦ ܥܣ ܢܡ ܠ
ܰܳ ܶܺ ܽܬ̣ ܦ̣ܓ̣ ܟ݂̈ ̱݂