Antworten - ܦܘܢܝܐ - Funoye

Zurück zu den Fragen
Der Verrückte2013-07-23 21:35:14
Was heißt: Bitte, gib mir deine Tochter zur Frau. Und wenn möglich in Aramäisch und auch in Lautschrift
Isa2013-07-23 22:28:22
Schriftlich = ܒܒܥܘ ܗܒ ܠܝ ܒܪܬܟ ܕܬܗܘܝ ܠܝ ܒܪܬܙܘܓܐ boĉu hab li barthoch dtehwe li bathzaugo Gesprochen = ܒܥܘ ܗܘ ܠܝ ܒܪܬܟ ܬܘܝܐ ܠܝ ܐܬܬܐ boĉu hau li barthoch tuyo li athto
Der Verrückte2013-07-24 11:54:56
Taudi sagiĉ ğ ĥ ŝ ț đ ç
ܟܝ ܛܚ ܙܘ ܗܕ ܓܒ ܐ
ܬܫ ܪܩ ܨܦ ܥܣ ܢܡ ܠ
ܰܳ ܶܺ ܽܬ̣ ܦ̣ܓ̣ ܟ݂̈ ̱݂