Antworten - ܦܘܢܝܐ - Funoye

Zurück zu den Fragen
was heisst?2013-07-30 15:09:45
Gott ist mein hirte mir wird nichts mangeln
Isa2013-07-30 22:21:15
ܡܪܝܐ ܢܪܥܝܢܝ ܘܡܕܡ ܠܐ ܢܚܣܪ ܠܝ = Moryo nraĉen umedem lo nĥasar liĉ ğ ĥ ŝ ț đ ç
ܟܝ ܛܚ ܙܘ ܗܕ ܓܒ ܐ
ܬܫ ܪܩ ܨܦ ܥܣ ܢܡ ܠ
ܰܳ ܶܺ ܽܬ̣ ܦ̣ܓ̣ ܟ݂̈ ̱݂