Antworten - ܦܘܢܝܐ - Funoye

Zurück zu den Fragen
jl2013-07-30 15:12:04
Gott ist mein hirte mir wird nichts mangeln
Isa2013-07-30 22:24:04
ܡܪܝܐ ܢܪܥܝܢܝ ܘܡܕܡ ܠܐ ܢܚܣܪ ܠܝ = moryo nraĉen umedem lo nĥasar liĉ ğ ĥ ŝ ț đ ç
ܟܝ ܛܚ ܙܘ ܗܕ ܓܒ ܐ
ܬܫ ܪܩ ܨܦ ܥܣ ܢܡ ܠ
ܰܳ ܶܺ ܽܬ̣ ܦ̣ܓ̣ ܟ݂̈ ̱݂