Antworten - ܦܘܢܝܐ - Funoye

Zurück zu den Fragen
Samuel Elias2013-08-01 19:41:46
Nur Gott kann mich richten
Isa2013-08-02 22:48:10
ܠܚܘܕ ܐܠܗܐ ܡܨܐ ܕܢܬܪܣ ܠܝ = Lhud aloho mse dantares liĉ ğ ĥ ŝ ț đ ç
ܟܝ ܛܚ ܙܘ ܗܕ ܓܒ ܐ
ܬܫ ܪܩ ܨܦ ܥܣ ܢܡ ܠ
ܰܳ ܶܺ ܽܬ̣ ܦ̣ܓ̣ ܟ݂̈ ̱݂