Antworten - ܦܘܢܝܐ - Funoye

Zurück zu den Fragen
Janet2013-08-05 22:05:20
Was heißt Talent
Isa2013-08-06 21:19:31
Talent = ܡܘܗܒܬܐ - mauhabthoĉ ğ ĥ ŝ ț đ ç
ܟܝ ܛܚ ܙܘ ܗܕ ܓܒ ܐ
ܬܫ ܪܩ ܨܦ ܥܣ ܢܡ ܠ
ܰܳ ܶܺ ܽܬ̣ ܦ̣ܓ̣ ܟ݂̈ ̱݂