Antworten - ܦܘܢܝܐ - Funoye

Zurück zu den Fragen
Gabriel2013-08-07 15:20:16
Märtyrer sterben nicht
Isa2013-08-07 21:25:47
ܣܗܕܐ ܠܐ ܡܝܬܝܢ _ Sohde lo moythinĉ ğ ĥ ŝ ț đ ç
ܟܝ ܛܚ ܙܘ ܗܕ ܓܒ ܐ
ܬܫ ܪܩ ܨܦ ܥܣ ܢܡ ܠ
ܰܳ ܶܺ ܽܬ̣ ܦ̣ܓ̣ ܟ݂̈ ̱݂