Antworten - ܦܘܢܝܐ - Funoye

Zurück zu den Fragen
Gabriel2013-08-07 15:20:57
Massaker von Simele
Isa2013-08-07 21:32:16
ܩܛܠܐ ܕ ܣܝܡܠܐ _ Ketlo de Simeleĉ ğ ĥ ŝ ț đ ç
ܟܝ ܛܚ ܙܘ ܗܕ ܓܒ ܐ
ܬܫ ܪܩ ܨܦ ܥܣ ܢܡ ܠ
ܰܳ ܶܺ ܽܬ̣ ܦ̣ܓ̣ ܟ݂̈ ̱݂