Antworten - ܦܘܢܝܐ - Funoye

Zurück zu den Fragen
ap2013-08-07 19:32:23
Was heißt: saymat?
2013-08-22 15:30:42
das heißt: machen was machst du heißt: men saymatĉ ğ ĥ ŝ ț đ ç
ܟܝ ܛܚ ܙܘ ܗܕ ܓܒ ܐ
ܬܫ ܪܩ ܨܦ ܥܣ ܢܡ ܠ
ܰܳ ܶܺ ܽܬ̣ ܦ̣ܓ̣ ܟ݂̈ ̱݂