Antworten - ܦܘܢܝܐ - Funoye

Zurück zu den Fragen
manni2013-08-13 11:56:37
Gott sagt
Isa2013-08-13 20:49:19
ܐܠܗܐ ܐܡܪ = Aloho omarĉ ğ ĥ ŝ ț đ ç
ܟܝ ܛܚ ܙܘ ܗܕ ܓܒ ܐ
ܬܫ ܪܩ ܨܦ ܥܣ ܢܡ ܠ
ܰܳ ܶܺ ܽܬ̣ ܦ̣ܓ̣ ܟ݂̈ ̱݂