Antworten - ܦܘܢܝܐ - Funoye

Zurück zu den Fragen
Blaze2014-01-10 11:09:59
I will be putting this dalizzng insight to good use in no time.ĉ ğ ĥ ŝ ț đ ç
ܟܝ ܛܚ ܙܘ ܗܕ ܓܒ ܐ
ܬܫ ܪܩ ܨܦ ܥܣ ܢܡ ܠ
ܰܳ ܶܺ ܽܬ̣ ܦ̣ܓ̣ ܟ݂̈ ̱݂