Antworten - ܦܘܢܝܐ - Funoye

Zurück zu den Fragen
Shahin2014-01-28 12:45:42
shahin oder shano auf aramäisch bitte
Isa2014-01-29 12:04:43
Shahjn: ܫܗܝܢ Shano: ܫܢܐĉ ğ ĥ ŝ ț đ ç
ܟܝ ܛܚ ܙܘ ܗܕ ܓܒ ܐ
ܬܫ ܪܩ ܨܦ ܥܣ ܢܡ ܠ
ܰܳ ܶܺ ܽܬ̣ ܦ̣ܓ̣ ܟ݂̈ ̱݂