Antworten - ܦܘܢܝܐ - Funoye

Zurück zu den Fragen
Cimoel2014-01-31 10:50:34
Was heißt: Familie ist wo das Leben beginnt und die Liebe niemals endet!
Isa2014-01-31 22:50:52
ܐܝܩܪܬܐ ܐܝܬܝܗܝ ܐܝܟܐ ܕܚܝܐ ܡܫܪܝܢ ܘܚܘܒܐ ܠܐ ܫܠܡܐ _ iykartho iythe ayko d haye msharen u hubo lo sholmoĉ ğ ĥ ŝ ț đ ç
ܟܝ ܛܚ ܙܘ ܗܕ ܓܒ ܐ
ܬܫ ܪܩ ܨܦ ܥܣ ܢܡ ܠ
ܰܳ ܶܺ ܽܬ̣ ܦ̣ܓ̣ ܟ݂̈ ̱݂