Antworten - ܦܘܢܝܐ - Funoye

Zurück zu den Fragen
Orom2014-02-17 18:16:45
Was heisst bilbolo auf deutsch ?
Isa2014-02-17 21:35:32
ܒܠܒܠܐ - Belbolo: Ducheinander, Chaos



ĉ ğ ĥ ŝ ț đ ç
ܟܝ ܛܚ ܙܘ ܗܕ ܓܒ ܐ
ܬܫ ܪܩ ܨܦ ܥܣ ܢܡ ܠ
ܰܳ ܶܺ ܽܬ̣ ܦ̣ܓ̣ ܟ݂̈ ̱݂