Antworten - ܦܘܢܝܐ - Funoye

Zurück zu den Fragen
Bärbel2014-02-25 05:41:32
Was heißt: Es hat alles seine Zeit
Isa2014-02-25 18:44:55
ܟܠ ܡܕܡ ܐܝܬ ܠܗ ܙܒܢܗ - Kul medem ith le zabneĉ ğ ĥ ŝ ț đ ç
ܟܝ ܛܚ ܙܘ ܗܕ ܓܒ ܐ
ܬܫ ܪܩ ܨܦ ܥܣ ܢܡ ܠ
ܰܳ ܶܺ ܽܬ̣ ܦ̣ܓ̣ ܟ݂̈ ̱݂