Antworten - ܦܘܢܝܐ - Funoye

Zurück zu den Fragen
Bärbel2014-02-27 03:39:01
Meine Zeit steht in Deinen Händen.
Isa2014-03-03 22:05:44
ܙܒܢܐ ܕܝܠܝ ܐܝܬܘܗܝ ܒܐܝܕܝܟ - Zabno dil ithaw bithaykĉ ğ ĥ ŝ ț đ ç
ܟܝ ܛܚ ܙܘ ܗܕ ܓܒ ܐ
ܬܫ ܪܩ ܨܦ ܥܣ ܢܡ ܠ
ܰܳ ܶܺ ܽܬ̣ ܦ̣ܓ̣ ܟ݂̈ ̱݂