Antworten - ܦܘܢܝܐ - Funoye

Zurück zu den Fragen
mihayel2014-03-05 16:53:15
Was heißt:Scherben ? shlome u i kore
Isa2014-03-08 18:59:51
ܬܒܪܐ - Tebreĉ ğ ĥ ŝ ț đ ç
ܟܝ ܛܚ ܙܘ ܗܕ ܓܒ ܐ
ܬܫ ܪܩ ܨܦ ܥܣ ܢܡ ܠ
ܰܳ ܶܺ ܽܬ̣ ܦ̣ܓ̣ ܟ݂̈ ̱݂