Antworten - ܦܘܢܝܐ - Funoye

Zurück zu den Fragen
Johann2013-04-10 14:01:14
Was heißt: Glaube, Hoffnung, Liebe auf Aramäisch (im Sinne von 1.Kor. 13-13)
Isa2013-04-10 21:17:54
haymonutho sabro ĥubo ܗܝܡܢܘܬܐ ܣܒܪܐ ܚܘܒܐĉ ğ ĥ ŝ ț đ ç
ܟܝ ܛܚ ܙܘ ܗܕ ܓܒ ܐ
ܬܫ ܪܩ ܨܦ ܥܣ ܢܡ ܠ
ܰܳ ܶܺ ܽܬ̣ ܦ̣ܓ̣ ܟ݂̈ ̱݂