Antworten - ܦܘܢܝܐ - Funoye

Zurück zu den Fragen
paul2014-03-19 18:45:13
Mehrzahl von minute? (Minute=qatinto)
Alexander2014-03-19 20:06:41
Qatinotho
paul2014-03-25 23:50:01
Tawdi sagiĉ ğ ĥ ŝ ț đ ç
ܟܝ ܛܚ ܙܘ ܗܕ ܓܒ ܐ
ܬܫ ܪܩ ܨܦ ܥܣ ܢܡ ܠ
ܰܳ ܶܺ ܽܬ̣ ܦ̣ܓ̣ ܟ݂̈ ̱݂