Antworten - ܦܘܢܝܐ - Funoye

Zurück zu den Fragen
Kristina2014-03-20 00:20:02
Was heißt: Wohnzimmer
Isa2014-03-21 12:23:46
ܒܝܬ ܝܬܒܐ - beth yatboĉ ğ ĥ ŝ ț đ ç
ܟܝ ܛܚ ܙܘ ܗܕ ܓܒ ܐ
ܬܫ ܪܩ ܨܦ ܥܣ ܢܡ ܠ
ܰܳ ܶܺ ܽܬ̣ ܦ̣ܓ̣ ܟ݂̈ ̱݂