Antworten - ܦܘܢܝܐ - Funoye

Zurück zu den Fragen
Manu2014-04-10 10:09:54
Was heißt: brich safro
Suryoyo2014-04-10 11:00:40
d h Guten Morgenĉ ğ ĥ ŝ ț đ ç
ܟܝ ܛܚ ܙܘ ܗܕ ܓܒ ܐ
ܬܫ ܪܩ ܨܦ ܥܣ ܢܡ ܠ
ܰܳ ܶܺ ܽܬ̣ ܦ̣ܓ̣ ܟ݂̈ ̱݂