Antworten - ܦܘܢܝܐ - Funoye

Zurück zu den Fragen
silvianabe@hotmail.com2014-04-17 23:49:04
Was heisst: christ ist erstanden?
Isa2014-05-09 09:42:44
ܡܫܝܚܐ ܩܡ ܠܗ - Mshiho kom leĉ ğ ĥ ŝ ț đ ç
ܟܝ ܛܚ ܙܘ ܗܕ ܓܒ ܐ
ܬܫ ܪܩ ܨܦ ܥܣ ܢܡ ܠ
ܰܳ ܶܺ ܽܬ̣ ܦ̣ܓ̣ ܟ݂̈ ̱݂