Antworten - ܦܘܢܝܐ - Funoye

Zurück zu den Fragen
suryeyto2014-04-22 12:56:14
was heisst: Taten sprechen lauter als Worte
Isa2014-05-09 10:00:42
ܥܒܕܐ ܡܡܠܠܝܢ ܝܬܝܪ ܡܢ ܡܠܐ - cbode mmallin yatir men meleĉ ğ ĥ ŝ ț đ ç
ܟܝ ܛܚ ܙܘ ܗܕ ܓܒ ܐ
ܬܫ ܪܩ ܨܦ ܥܣ ܢܡ ܠ
ܰܳ ܶܺ ܽܬ̣ ܦ̣ܓ̣ ܟ݂̈ ̱݂