Antworten - ܦܘܢܝܐ - Funoye

Zurück zu den Fragen
Freddy2014-04-25 01:19:58
Was heißt: ich geh morgen zur schule?
Isa2014-05-09 10:02:09
ܪܡܚܠ ܐܙܠ ܐܢܐ ܠܡܕܪܫܬܐ - Ramhol ozel no lmadrashtoĉ ğ ĥ ŝ ț đ ç
ܟܝ ܛܚ ܙܘ ܗܕ ܓܒ ܐ
ܬܫ ܪܩ ܨܦ ܥܣ ܢܡ ܠ
ܰܳ ܶܺ ܽܬ̣ ܦ̣ܓ̣ ܟ݂̈ ̱݂