Antworten - ܦܘܢܝܐ - Funoye

Zurück zu den Fragen
Ruben2014-05-12 21:32:23
Wann muss ich nach Hause
gabriela2014-06-10 20:21:56
ema kosodeg sino lu baito?ĉ ğ ĥ ŝ ț đ ç
ܟܝ ܛܚ ܙܘ ܗܕ ܓܒ ܐ
ܬܫ ܪܩ ܨܦ ܥܣ ܢܡ ܠ
ܰܳ ܶܺ ܽܬ̣ ܦ̣ܓ̣ ܟ݂̈ ̱݂