Antworten - ܦܘܢܝܐ - Funoye

Zurück zu den Fragen
theu2014-05-26 00:53:02
roch el beit
Suryeyto2014-05-26 02:23:26
Geh nach Hause: D ( auf arabisch)ĉ ğ ĥ ŝ ț đ ç
ܟܝ ܛܚ ܙܘ ܗܕ ܓܒ ܐ
ܬܫ ܪܩ ܨܦ ܥܣ ܢܡ ܠ
ܰܳ ܶܺ ܽܬ̣ ܦ̣ܓ̣ ܟ݂̈ ̱݂