Antworten - ܦܘܢܝܐ - Funoye

Zurück zu den Fragen
Belinda2014-06-01 13:31:17
Was heisst: "Keep your head up"?
Gabriela2014-06-10 20:11:50
männlich: dtrei garuch elojo weiblich: dtrei gar ach elojoĉ ğ ĥ ŝ ț đ ç
ܟܝ ܛܚ ܙܘ ܗܕ ܓܒ ܐ
ܬܫ ܪܩ ܨܦ ܥܣ ܢܡ ܠ
ܰܳ ܶܺ ܽܬ̣ ܦ̣ܓ̣ ܟ݂̈ ̱݂